MÕISTED

Tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) – Laspeyres-tüüpi tarbijahinnaindeks, mis katab tarbijahindade harmoneeritud indeksi vajadustele vastavalt kohandatud individuaaltarbimise klassifikaatori (COICOP/HICP) kulutuste gruppe. Eesti THHI on kättesaadav alates 1996. aastast, kus varasemad read on rahvuslikul tarbijahinnaindeksil (THI) põhinevad hinnangud.

Erinevused THHI ja rahvusliku THI vahel – THHI puhul on aluseks siseriiklik (territoriaalne) lähenemisviis, THI puhul aga rahvuslik (elanikkond) lähenemisviis. Kõik THHI alagrupid on esindatud ka THI-s. THI sisaldab mõningaid hasartmängude elemente (loteriipiletid), mida THHI ei sisalda. THHI kaalud on viidud vastavusse detsembriga (t-1), THI kaalud seda ei ole.

METOODIKA

Tarbijahinnaindeksite kaalusüsteemi ning arvutuste aluseks olevaid baashindu ajakohastab Statistikaamet igal aastal. Jooksval aastal (t) on tarbijahinnaindeksite arvutuste aluseks olevateks baashindadeks eelmise aasta (t-1) detsembri hinnad. Arvutused tehakse baasil eelmise aasta detsember = 100. THHI kaalusüsteem vastab eratarbimise kulutuste struktuurile Eesti territooriumil eelmisel aastal ja on viidud vastavusse detsembriga (t-1) (THI: Eesti elanikkonna eelmise aasta keskmisele kulutuste struktuurile). Võimaldamaks võrdlusi varasemate perioodidega avaldatakse THHI baasil 2005 = 100. Ühendavaks kuuks on eelmise aasta detsember. Kulutuste grupeerimise aluseks on rahvusvaheline klassifi­kaator COICOP/HICP. Kaupade ja teenuste hindu registreeritakse iga kuu kümnes Eesti linnas. Vaatlusperiood on nädal, kuhu jääb 15. kuupäev.

Tarbijahindade harmoneeritud indeks avaldatakse iga kuu vastavalt THHI Eurostati edastamise ajakavale.

Aastaindeks on leitud 12 kuu keskmisena.

KLASSIFIKAATORID

Individuaaltarbimise klassifikaator (ITK) kohandatud THHI vajadustele (COICOP/HICP)

VEEL TEEMA KOHTA

Eurostati kodulehekülg

KONTAKTISIK

Olga Nikiforova
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Tel 625 9239
olga.nikiforova@stat.ee

Uuendatud: 14.01.2014