MÕISTED

Maanteede hooldustööde hinnaindeks – indeks, mis iseloomustab nimetatud töödele iseloomuliku tegevuse maksumuse muutust otsekulude tasemel.

METOODIKA

Maanteede hooldustööde hinnaindeksi otsekuludes arvestatavad ressursid jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, masinad ja materjal.

Maanteede hooldustööde hinnaindeksi arvutamisel kasutatav hooldustööde otsekulude struktuur vastab 2015. aasta kulude struktuurile.

Indeksit avaldatakse baasil IV kvartal 2006 = 100.

Hinnainformatsioon kogutakse valikuuringuga, mis hõlmab teehooldusettevõtteid.

Maanteede hooldustööde hinnaindeks avaldatakse kvartaliindeksina 45 päeva pärast aruandekvartali lõppu.

Aastaindeks avaldatakse nelja kvartali keskmisena.

KLASSIFIKAATORID

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)

EMTAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee rubriigis “Metaandmed“.

KONTAKTISIK

Ülo Paulus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Tel 625 9242

ylo.paulus@stat.ee

Uuendatud: 22.07.2019