MÕISTED

Hotell ja hotellilaadne majutusettevõte – hotell, motell, külalistemaja. Sellesse kategooriasse kuuluvates majutusettevõtetes pakutakse igapäevast tubade koristamist ja voodi korrastamist ning majutusettevõte võib pakkuda mitmesuguseid lisateenuseid (toitlustusteenus, parkimis- ja pesumajateenus, võimalus kasutada ujumisbasseini, võimlat, konverentsiruume, ruume vaba aja veetmiseks jms).

Iseseisev reisikorraldus – vastaja või tema firma korraldab välisreisi iseseisvalt, mitte reisibüroo vahendusel.

Kasutatud üksikuid reisibüroo teenuseid – reisibüroo vahendusel on ostetud lennupileteid, broneeritud majutust, tellitud teatripileteid, renditud autot vms.

Majutus laagriplatsil, vagunelamute ja haagissuvilate platsil – lühiajaline majutus laagriplatsidel, haagissuvilate parkimisplatsidel, kalapüügi- ja jahilaagrites, terviselaagrites jms vaba aja veetmise laagrites. Vabaajasõidukitele parkimisvõimaluse pakkumine, varjualused ja välilaagrid telkimiseks ja/või magamiskotis ööbimiseks.

Majutus tuttava/sugulase juures – tasuta eramajutus, sh ööbimine isikule kuuluvas korteris või eramus, ka isiklike või firma puhkuseosakutega soetatud eramus vms.

Muu tasuline majutus – majutus kämpingus, puhkemajas, puhkekodus, hostelis, kodumajutus, külaliskorter, jahisadam jms. Lisateenuseid pakutakse piiratud mahus.

Muu tasuta majutus – tasuta telkimine, oma autos ööbimine jm juhuslik ööbimine mitteametlikus peatuspaigas jms.

Muu reis – sanatooriumireis jm tervist edendav reis, usureis, palverännak jm.

Puhkusereis – lõõgastav reis, harrastustega (sh kunsti või spordiga) tegelemise reis, kultuuri- ja meelelahutusreis.

Reisibüroost ostetud pakettreis – vastaja ostab reisibüroost ühtse hinna eest vähemalt kahest teenusest (üldjuhul sõit ja majutus) koosneva pakettreisi. Välismaareisi valmistab ette reisifirma.

Reisikorraldus puudus – majutus otsitakse pärast kohapeale jõudmist.

Tasuline eramajutus – eraisikult või agentuurilt üüritud tuba, korter või elamu.

Tuttava või sugulase külastamine – osavõtt perekondlikust üritusest (matus, pulm, abitööd jms).

Tööreis – konverents, seminar või nõupidamine; koolitus- ja õppereis; näituse või messi külastamine; kontserdil esinemine. Üldjuhul maksab tööreisi eest tööandja või organisatsioon.

METOODIKA

2006.–2013. aastal uuriti Eesti elanike reisimist Eesti tööjõu-uuringu, leibkonna ülduuringu või leibkonna eelarve uuringu lisana, alates 2014. aastast on kasutusel turismi mooduluuring.

Aastatel 2006–2012 oli uuringute valimi aluseks rahvastikuregister, alates 2013. aastast 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse aadressibaas. 2006. aastal võeti valim 15–74-aastaste hulgast, alates 2007. aastast vähemalt 15-aastaste hulgast.

Tööjõu-uuringus (2006. aastal) ja leibkonna eelarve uuringus (2010.–2012. aastal) küsitleti valimisse sattunud isiku leibkonna kõiki liikmeid, leibkonna ülduuringus (aastatel 2007–2009 ja 2013) ja turismi mooduluuringus (alates 2014. aastast) ainult valimisse sattunud isikut.

Leibkonna ülduuringus kasutati osaliselt telefoniküsitlust. Iga kvartali valim jaotati kaheks – tavaküsitluse (silmast silma) ja telefoniküsitluse valimiks. Turismi mooduluuringus olid 2014. aastal kõik küsitlused telefoniküsitlused, alates 2015. aastast on 75% telefoni- ja 25% silmast-silma-küsitlused.

Tööjõu-uuringus ja leibkonna eelarve uuringus küsiti küsitlusmomendile eelnenud kuu jooksul lõppenud reiside kohta. Reisi algus võis ulatuda ka mitme nädala, kuu või kuni aasta taha, kuid arvestati ainult neid reise, mis lõppesid küsitlushetkele eelnenud kalendrikuul. Leibkonna ülduuringu ja turismi mooduluuringu 2014.–2015. aasta küsitlusi tehti iga kvartali esimeses kuus ja küsiti kogu eelmise kvartali ehk kolme eelmise kuu jooksul lõppenud reiside kohta.

Alates 2016. aastast on turismi mooduluuring pidevuuring. Küsitlusi tehakse iga kuu ja küsitakse eelmise kuu jooksul lõppenud sisereiside ning eelmise kahe kuu jooksul lõppenud välisreiside kohta. Avaldatakse nii kvartali- kui ka aastaandmed.

Kuna andmeid Eesti elanike reisimise kohta on kogutud mitme uuringuga ja tehtud on mitu metoodilist muudatust, ei pruugi eri aastate andmed võrreldavad olla.

Valimi laiendamisel üldkogumi kohta saadud andmed on kõik tegelike parameetrite hinnangud. 2006. aasta kohta ei ole avaldatud alla 10 isikul põhinevaid hinnanguid, alates 2007. aastast alla 20 isikul põhinevaid hinnanguid (tabelites tähistus „..“), sest need ei ole usaldusväärsed.

Ümardamise tõttu ei ole tabelites arvude liitmise tulemus alati võrdne summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni paar viimase koha ühikut.

KONTAKTISIK

Katriin Põlluäär

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel 625 9174

katriin.polluaar@stat.ee

Uuendatud: 02.04.2020