MÕISTED

Teenuste tootjahinnaindeks – indeks, mis iseloomustab Eesti teenusepakkujate poolt juriidilistele isikutele müüdud  teenuste hindade muutust.

METOODIKA

Teenuste tootjahinnaindeksi kaalusüsteemi ning arvutuste aluseks olevaid baashindu ajakohastab Statistikaamet igal aastal alates 2006. aastast. Jooksval aastal (t) on indeksi arvutuste aluseks olevateks baashindadeks eelmise aasta (t-1) detsembri hinnad. Kaalusüsteem vastab ettevõtete üle-eelmise aasta (t-2) müügitulu struktuurile.

Teenuste  tootjahinnaindeks avaldatakse kvartaliindeksina. Aastaindeks arvutatakse nelja kvartali keskmisena.

Teenuste tootjahinnaindeks avaldatakse 45 päeva pärast aruandekvartali lõppu.

KLASSIFIKAATORID

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK 2008)

EMTAK 2008 on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/ rubriigis „Metaandmed“.

MUU INFO

Teenuste tootjahinnaindeksi kasutusnäide kehtib baasperioodi (siin: 2010 = 100) avaldatud indeksite korral.

Meid huvitab, kui palju on juriidiliste toimingute ja arvepidamise, raamatupidamise, auditeerimise, maksualase nõustamise teenuste tootjahinnaindeks muutunud 2019. aasta I kvartalis võrreldes 2009. aasta I kvartaliga.

Juriidiliste toimingute ja arvepidamise, raamatupidamise, auditeerimise, maksualase nõustamise teenuste tootjahinnaindeks (2010 = 100)

 

 

KOKKU

2009

I kvartal

105,53

2019

I kvartal

110,17

 

Leiame tabelist meid huvitavad kvartalid

I kvartal 2009 – 105,53

I kvartal 2019 – 110,17

110,17 : 105,53 = 1,044 korda ehk

(110,17 : 105,53) x 100 - 100 = 4,4%

KONTAKTISIK

Sirje Asi

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Tel 625 8462

sirje.asi@stat.ee

Uuendatud: 23.03.2020