MÕISTED

Eesti laev / välisriigi laev – laeva kuuluvus määratakse lipuriigi järgi.  

Erilaev praamer, kemikaalitanker, kiiritatud kütuse vedamiseks kohandatud laev, loomaveolaev, autotarnelaev või muu erilaev.

GT 1000 – laeva kogumahutavus (gross tonnage) tuhandetes. Kogumahutavus on laeva kogusuurus mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni sätete kohaselt, ühikuta suurus.

Kalalaev – kalapüügi- või kalatöötluslaev.

Konteinerilaev ainult konteinerite vedamiseks mõeldud laev.

Kuivlastipraam tekiga praam, punkrilaev, praamkonteiner, lahtine kuivlastipraam, kinnine kuivlastipraam, muu kuivlastipraam.

Muu laev puurimis- ja uurimislaev, avamere varustuslaev, pukser, vedur-tõukurlaev, süvendaja, teaduslaev või muu laev.

Puistlastilaev puistlasti-naftatanker või puistlastilaev.

Reisilaev laev (magamiskohtadega või ilma), mis on ette nähtud üle 12 reisija tasu eest vedamiseks, v.a ristlusreisilaev ja reisi-veeremilaev.

Ristluslaev reisilaev (matkelaev), mis on mõeldud mitmekülgseks huvireisiks. Kõikidel reisijatel on kajutid ja pardal meelelahutusvõimalused. Siia ei kuulu tavalisi parvlaevateenuseid osutavad laevad (ka siis mitte, kui mõned reisijad peavad sellist teenust ristluseks) ega kaubalaevad, mis saavad vedada väga piiratud arvul reisijaid, kellel on oma kajut. Peale selle ei kuulu siia laevad, mis on mõeldud ainult ühepäevasteks ekskursioonideks.

Segalastilaev külmutuslaev, reisi-veeremilaev, konteineri-veeremilaev, muu veeremilaev, segalasti-reisilaev, segalasti-konteinerilaev, ühetekilaev, mitmetekilaev.

Vedellastilaev õlitanker, kemikaalitanker, vedelgaasitanker, kütusepraam või muu tanker.

METOODIKA

Üldkogumi moodustavad Veeteede Ameti loetelus olevad kauba-ja reisilaevu teenindavad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

KLASSIFIKAATORID

Laevaliigi klassifikatsioon (ICST-COM)

 

Laevad on liigitatud laevatüübi järgi — alus on ICST-COM.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

KONTAKTISIK

Piret Pukk

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9293

piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 18.12.2013