MÕISTED

Eesti laev / välisriigi laev – laeva kuuluvus määratakse lipuriigi järgi.  

Ristluslaev reisilaev, mis on mõeldud mitmekülgseks huvireisiks. Kõikidel reisijatel on kajutid ja pardal meelelahutusvõimalused. Siia ei kuulu tavalisi parvlaevateenuseid osutavad laevad (ka siis mitte, kui mõned reisijad peavad sellist teenust ristluseks) ega kaubalaevad, mis saavad vedada väga piiratud arvul reisijaid, kellel on oma kajut. Peale selle ei kuulu siia laevad, mis on mõeldud ainult ühepäevasteks ekskursioonideks.

Välismaale lähetatud sõitjad Eesti ja välisriikide laevadega välismaale lähetatud sõitjad kokku.

Välismaalt ristluslaevaga saabunud sõitjad – ristluslaevadega välismaalt saabunud sõitjad kokku.

Välismaalt saabunud sõitjad Eesti ja välisriikide laevadega välismaalt saabunud sõitjad kokku.

METOODIKA

Üldkogumi moodustavad Veeteede Ameti loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

VEEL TEEMA KOHTA

Transport. Side. Transport. Communications. Aastakogumik

Eesti Statistika Kuukiri. Monthly Bulletin of Estonian Statistics

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka

http://europa.eu/pol/trans/index_et.htm

http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html

KONTAKTISIK

Piret Pukk

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9293

piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 18.12.2013