MÕISTED

Reis – merelaevade transporditeenus, mida osutatakse graafiku ja avaldatud sõiduplaani kohaselt või nii sageli ja regulaarselt, et moodustub selgelt süstemaatiline sõitude jada. Laevareis on liikumine reisi lähtesadamast reisi sihtsadamasse. See võib olla üks ja sama sadam.

Reiside arv – laeva liikumiste arv reisi lähtesadamast reisi sihtsadamasse. Laeva edasi-tagasi liikumine liinil loetakse üheks reisiks, kui reisi lähtesadam ja reisi sihtsadam on üks ja sama sadam.

Sõitjate arv – laeva pardal olevate sõitjate arv. Laeva teenindavat personali ei loeta sõitjateks.

METOODIKA

Üldkogumiks on meretranspordiettevõtted. Rakendatakse kõikset vaatlust.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Estonian Statistics

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka aadressilt europa.eu/pol/trans.

KONTAKTISIK

Piret Pukk
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Tel 625 9293
piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 18.12.2013