MÕISTED

Kaubakonteiner — veovahend, mis on: püsiv ja seetõttu piisavalt tugev korduvkasutuseks; spetsiaalselt ehitatud ühe või mitme veoliigiga kaubaveo hõlbustamiseks kaupa vahepeal ümber laadimata; varustatud seadistega, mis võimaldavad hõlpsat käsitsemist, eelkõige ümberlaadimist ühelt veoliigilt teisele; ehitatud nii, et seda on lihtne täita ja tühjendada; vähemalt 20 jalga pikk. Peale selle peab saama konteinereid virnastada ja nende sisemaht peab olema vähemalt 1 m3. Konteineriteks ei loeta vahetatavaid kaubaümbriseid.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — standardühik erimahuliste konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20-jalane ISO konteiner võrdub 1 TEUga.

Vastuvõetud konteinerid sadamas laevalt vastu võetud merekonteinerid koos transiidina veetavate konteineritega.

Väljaveetud konteinerid sadamast laevaga välja veetud merekonteinerid koos transiidina veetavate konteineritega.

METOODIKA

Üldkogumiks on Veeteede Ameti loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti Statistika Kuukiri. Monthly Bulletin of Estonian Statistics

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka aadressilt

http://europa.eu/pol/trans/index_et.htm.

KONTAKTISIK

Piret Pukk

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9293

piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 19.03.2014