Kutsehariduse tabelite koodide ja nimede muudatused

Tabeli vana kood

Tabeli vana nimetus

Tabeli uus kood

Tabeli uus nimetus

HT236

Kutseharidus

HT55

Kutseõppeasutused, õppijad ja pedagoogid

HT236

Kutseharidus

 

HT56

Kutsehariduse omandamine soo, haridustaseme ja õppevormi järgi

HT237

 

HT238

 

Vastuvõtt kutsehariduses koolitusala järgi

Lõpetanud kutsehariduses koolitusala järgi

HT57

Kutsehariduse omandamine soo ja koolitusala järgi

HT24

 

HT25

 

Kutseharidus õppevormi ja maakonna järgi

Kutseharidus õppekeele, soo ja maakonna järgi

HT58

Kutsehariduse omandamine õppekeele, haridustaseme ja maakonna järgi

HT26

Kutseharidust andvad õppeasutused ja seal õppijad maakonna järgi (1980-1994)

HT59

Kutseharidust andvad õppeasutused ja seal õppijad maakonna järgi (1980-1994)

 

 

HT60

Kutseõppest väljalangenud haridustaseme ja õppevormi järgi