Koduleheküljele

EH045: EHITUSLOA SAANUD JA KASUTUSSE LUBATUD ELURUUMID EHITUSE LIIGI, MAAKONNA JA ELAMU TÜÜBI JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Kasvavalt kokku on summeeritud ainult andmebaasis esitatud andmed.
Maakonniti jaotamata objektide tõttu võib „Kogu Eesti“ erineda maakondade summast.
2018. aasta jaanuarist on andmed esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal, v.a Tartu ja Pärnu linna andmed, mis on asustusüksuse (mitte haldusüksuse) alusel.
2019. aasta I-III kvartali uusehituse kasutuslubade andmed on korrigeeritud 04.02.2020.

Ehituse liik:
Ümberehitamine (rekonstrueerimine):
Alates 2016. aastast ehitamise alustamise teatise andmeid ei avaldata. Seoses uue ehitusseadustiku (vt lisa 1) jõustumisega 01.07.2015, ei nõuta elamute ümberehitamise korral ehitamise alustamise teatise esitamist.