Koduleheküljele

EM0411: ETTEVÕTETE TOOTLIKKUSE NÄITAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI JOOKSEVHINDADES (2001-2016, KVARTALID)

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Andmeid ei kogutud või on avaldamiseks ebakindlad.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandekvartali lõppu.
Kunsti-, meelelahutus- ja vaba aja tegevusega ettevõtete andmed on mõjutatud 2010. aastal kehtima hakanud hasartmänguseaduse muudatusest, mille kohaselt tulusid ja kulusid omavahel ei saldeerita.
2015. aasta IV kvartali põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi kogukasumi ja tootlikkuse näitajad on korrigeeritud 03.03.2017.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Järgmiste perioodide andmed on tabelis EM041: Ettevõtete majandustegevuse näitajad tegevusala (EMTAK 2008) ja tööga hõivatud isikute arvu järgi jooksevhindades (kvartalid)