Koduleheküljele

HT12: ÕPE ÜLDHARIDUSKOOLIDES

Märkused

Õppeasutuste, õppijate ja õpetajate arv on õppeaasta alguse seisuga, lõpetanute arv näitab õppeaasta jooksul vastava astme päevaõppe lõpetanute hulka.
Aastaarv näitab lõpetanute korral õppeaasta lõpuaastat, ülejäänud juhtudel õppeaasta algusaastat.
1. septembril 2010 jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega muudeti algkoolid põhikooliks, kus õpe toimub I või I ja II kooliastmel. Alates 2012. aastast on varasemate algkoolide arv liidetud põhikoolide arvule.