Koduleheküljele

HT16: EESTI ÕPPEKEELEGA ÕPILASTE OSATÄHTSUS ÜLDHARIDUSE STATSIONAARSES ÕPPES MAAKONNA JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
õppeaasta alguses