Koduleheküljele

HT18: ÕPILASED ÜLDHARIDUSE STATSIONAARSES ÕPPES MAAKONNA, KLASSI JA ÕPPEKEELE JÄRGI

Märkused

õppeaasta alguses
Aastatel 1995-2003 on muu õppekeele all ainult vene keel.

Klass:
Pikendatud õpe:
Pikendatud õppe alla kuuluvad lihtsustatud või toimetulekuõppekava järgi õppivad õpilased, kellele on antud lisaaeg põhihariduse omandamiseks, ja meelepuudega õpilased, kelle põhikooli nominaalne õppeaeg on pikem.