Koduleheküljele

HT20: ÜLDHARIDUSKOOLID JA STATSIONAARSE ÕPPE KLASSIKOMPLEKTID MAAKONNA JÄRGI

Märkused

õppeaasta alguses
Aastatel 1995-2003 on muu õppekeele all ainult vene keel.