Koduleheküljele

HT2318: ÕPINGUTE KATKESTAJAD ÜLDHARIDUSES ÕPPEVORMI JA KLASSI JÄRGI

Märkused

Aasta näitab õppeaasta lõppu. Katkestajad õppeaasta kestel.

Klass:
Pikendatud õpe:
Pikendatud õppe alla kuuluvad lihtsustatud või toimetulekuõppekava järgi õppivad õpilased, kellele on antud lisaaeg põhihariduse omandamiseks, ja meelepuudega õpilased, kelle põhikooli nominaalne õppeaeg on pikem.