Koduleheküljele

HTG01: TASEMEHARIDUST PAKKUVAD ÕPPEASUTUSED TÜÜBI JÄRGI

Märkused

Õppeasutuste arv õppeaasta alguses.
1. septembril 2010 jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega muudeti algkoolid põhikooliks, kus õpe toimub I või I ja II kooliastmel. Alates 2012. aastast on varasemate algkoolide arv liidetud põhikoolide arvule.