Koduleheküljele

HT51: ÕPILASED JA KLASSIKOMPLEKTID ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPES KLASSI JA HALDUSÜKSUSE JÄRGI

Märkused

Aasta näitab õppeaasta algusaastat.
Kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil asuvas koolis käivad õpilased.
Liitklasside klassikomplektide arv näidatakse liidetud klassidest vanima all.
2000.-2004. aasta õpilaste arvust on väljas inglise õppekeelega International School of Estonia ja International Gymnasium of Estonia kooli õpilased.
Audentese Erakooli Tartu filiaalis ja Audentese Spordikooli Otepää filiaalis õppivad õpilased on filiaali asukoha kohaliku omavalitsusüksuse koosseisus.
Tallinna Kutsekooli nr 5 Maardu osakonnas õppivad õpilased on Tallinna koosseisus.
Haldusüksuste 2016. aasta andmed on korrigeeritud 23.10.2017.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata Mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.

Klass:
Pikendatud õpe:
Pikendatud õppe alla kuuluvad lihtsustatud või toimetulekuõppekava järgi õppivad õpilased, kellele on antud lisaaeg põhihariduse omandamiseks, ja meelepuudega õpilased, kelle põhikooli nominaalne õppeaeg on pikem.