Koduleheküljele

IT221: INFOTEHNOLOOGILISTE SEADMETE OLEMASOLU LEIBKONDADES ELUKOHA JA SEADME LIIGI JÄRGI (2005-2006)

Märkused

Uuringus osalesid leibkonnad, kus vähemalt üks liige oli 16-74-aastane.
Andmeid küsiti antud aasta I kvartali kohta.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Seoses rahvaarvu korrigeerimisega on andmed ümber arvutatud 19.09.2014.