Koduleheküljele

KA30: SISEVETE KALAPÜÜK VEEKOGU JA KALALIIGI JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: tonni
toorkala
Ilma kalakasvandusteta.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2017. a muu kala andmed on korrigeeritud 22.05.2019.