Koduleheküljele

KE024: ENERGIABILANSS KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI, TERADŽAULI

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
Veetranspordis maagaasi tarbimise 2017. ja 2018. aasta andmed ja 2018. aasta andmed (maagaas, väärindamata puit, puidugraanulid, puidubrikett, bensiin ja diislikütus) on korrigeeritud 26.03.2020.

Kütuse/energia liik:
Koks*:
* Koksina eksporditakse põlevkivikoksi.

Kütuse/energia liik:
Puitkütus (väärindamata)*:
* Küttepuud, puiduhake ja -jäätmed.

Kütuse/energia liik:
Kerge kütteõli ja diislikütus**:
** Kerge kütteõli ja diislikütuse import sisaldab merelaevade punkerdamist.

Kütuse/energia liik:
Kerge kütteõli**:
** Kerge kütteõli on muundatud energia tootmisel põlevkivikütteõli kerge fraktsioon.

Kütuse/energia liik:
Põlevkivigaas**:
** Generaatorigaas ja koksigaasid.

Kütuse/energia liik:
Biogaas**:
** Biogaas on aastatel 1999-2010 muu kütuse hulgas.

Kütuse/energia liik:
Muu biomass**:
** Muu biomass on põhk, kondijahu, loomsed jäätmed, must leelis.

Kütuse/energia liik:
Muu kütus**:
** Kuni 2010. aastani sisaldab muu kütus põlevkivi- ja biogaasi, musta leelist.

Kütuse/energia liik:
Elektrienergia**:
** Elektrienergia on primaarenergia tootmises hüdro- ja tuuleenergia.