Koduleheküljele

KE03: ELEKTRIENERGIA BILANSS

Märkused

Mõõtühik: gigavatt-tundi

Näitaja:
Brutotootmine*:
* K.a elektrijaamade omatarve.

Näitaja:
Netotootmine**:
** V.a elektrijaamade omatarve.

Näitaja:
..import Venemaalt***:
*** Transiiditasu naturaalühikutes Eesti elektriliinide kasutamise eest aastatel 1993-1998.

Näitaja:
..tarbimine tööstuses****:
**** K.a mäetööstus, v.a elektrijaamade omatarve.

Näitaja:
Kadu****:
**** Kadu elektrivõrkudes ja ettevõtete seadmetes.