Koduleheküljele

KE033: ELEKTRIJAAMADE TOODANG JA ENERGIA TOOTMISEKS TARBITUD KÜTUS

Märkused

1999.-2008. aastal taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia ja soojuse andmed sisaldavad puidust, biogaasist ja mustast leelisest toodetud elektrienergiat ja soojust.
Alates 2009. aastast on puidust toodetud elektri ja soojuse andmed esitatud eraldi.
Alates 2013. aastast on biogaasist toodetud elektri ja soojuse andmed esitatud eraldi.
Muud taastuvad allikad on must leelis, biogaas ja loomsed jäätmed.
Tabeli struktuur on muudetud 10.04.2019.