Koduleheküljele

KE043: KATLAD JA NENDE TOODETUD SOOJUS KATLA LIIGI JÄRGI (1999-2016)

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis KE044.

Katla liik:
Maagaasil töötavad katlad*:
* Sisaldab vedelgaasil töötavaid katlaid.

Katla liik:
Rohtsel biomassil töötavad katlad**:
**Sisaldab teravilja, põhu ja rapsijäätmete tarbimist kateldes.