Koduleheküljele

KE044: KATLAD, NENDE VÕIMSUS JA TOODETUD SOOJUS MAJANDUSHARU JA KATLA LIIGI JÄRGI

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2016. ja 2017. aasta andmed on korrigeeritud 21.10.2019.
Tabeli struktuur on muudetud 12.09.2019.

Katla tüüp:
Rohtsel biomassil töötavad katlad:
Sisaldab teravilja, põhu ja rapsijäätmete tarbimist kateldes.