Koduleheküljele

KE05: ENERGIA LÕPPTARBIMINE*

Märkused

* V.a kütuse tarbimine mitteenergeetilisteks vajadusteks, kaod transportimisel, hoidmisel ja jaotamisel.
2016. aasta energia kokku ja tahkekütuse andmed on korrigeeritud 08.01.2018.

Energia liik:
Tahkekütus**:
** Kivisüsi, koks, põlevkivi, turvas, küttepuud, puiduhake ja -jäätmed.

Energia liik:
Vedelkütus**:
** Kütteõlid ja mootorikütus.

Energia liik:
Gaaskütus**:
** Maagaas, vedelgaas, põlevkivigaas.