Koduleheküljele

KE06: KÜTUSE TARBIMINE KÜTUSE LIIGI JÄRGI*

Märkused

* Elektrienergia ja soojuse tootmiseks, muundamiseks teisteks kütuseliikideks, tooraineks, vahetuks tootmistarbeks, transpordivajadusteks ettevõtetes ja elanike tarbimine. Naturaalühikutes väljendatud kütusetarbimine ei sisalda kadu.
2016. aasta kivisöe ja koksi tarbimise andmed on korrigeeritud 22.09.2017.
2016. aasta põlevkivigaasi tarbimise andmed on korrigeeritud 08.01.2018.

Kütuse liik:
Puitkütus (väärindamata)**, tuhat tm:
** K.a puiduhake ja -jäätmed.

Kütuse liik:
Kerge kütteõli**, tuhat tonni:
** K.a. põlevkiviõli kerge fraktsioon.

Kütuse liik:
Põlevkivigaas**, mln m³:
** Generaatorigaas ja koksigaasid.

Kütuse liik:
Muu kütus**, 1000 tce:
** Kuni 2010. aastani sisaldas põlevkivigaasi, biogaasi ja muud biomassi.

Kütuse liik:
Muu biomass**, tuhat tonni:
** Must leelis, kondijahu, põhk jt.