Koduleheküljele

KE062: KÜTUSE TARBIMINE TEGEVUSALA JA KÜTUSE LIIGI JÄRGI

Märkused

2017.-2018. aasta andmed on korrigeeritud 07.02.2020
2017.-2018. aasta veetranspordi andmed (kerge kütteõli ja diislikütus)on korrigeeritud 05.05.2020.

Kütuse liik:
Puitkütus (väärindamata)*, tuhat tm:
* Küttepuud, puiduhake ja jäätmed.

Kütuse liik:
Muu biomass**, tuhat t:
** Põhk, kondijahu, loomsed jäätmed, must leelis.