Koduleheküljele

KE36: ENERGIA EFEKTIIVSUSE SUHTARVUD

Märkused

Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Näitaja:
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %*:
* Arvutatakse Eurostatis.

Näitaja:
Energiatoodete import elaniku kohta*, GJ:
* 2012. aastast alates on impordi andmete hulka arvestatud re-eksport.

Näitaja:
Taastuvenergia osatähtsus transpordis, %*:
* Arvutatakse Eurostatis.