Koduleheküljele

KK068: JÄÄTMETEKE JÄÄTMELIIGI JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: tonni
* Kuivkaal.

Jäätmeliik:
..muud mineraaljäätmed (v.a põletus-, ehitus- ja lammutusjäätmed, pinnas, süvenduspinnas ...**:
** ..muud mineraaljäätmed (v.a põletus-, ehitus- ja lammutusjäätmed, pinnas, süvenduspinnas ja jäätmekäitluses tekkivad mineraalsed jäätmed) (tavajäätmed)

Jäätmeliik:
..muud ohtlikud mineraaljäätmed (v.a põletus-, ehitus- ja lammutusjäätmed, pinnas, süvenduspinnas ...**:
** ..muud mineraaljäätmed (v.a põletus-, ehitus- ja lammutusjäätmed, pinnas, süvenduspinnas ja jäätmekäitluses tekkivad mineraalsed jäätmed) (ohtlikud jäätmed)

Tegevusala (EMTAK 2008):
Teenindus, v.a jäätmete ja jääkide hulgikaubandus**:
** Kirjastamine; hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, mootorrataste, isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont; hotellid ja restoranid; veondus, laondus ja side; finantsvahendus; kinnisvara, rentimine ja äritegevus; avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus