Koduleheküljele

KK62: JÄÄTMEBILANSS MATERJALIPÕHISE KOONDNIMISTU JÄRGI (2000-2001)

Märkused

Mõõtühik: tonni
Vastavalt Euroopa jäätmeloendi materjalipõhisele koondnimistule.