Koduleheküljele

KM0203: JAEMÜÜGI MAHUINDEKS TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI, EELMISE AASTA VASTAV PERIOOD = 100 (2002-2015, KUUD)

Märkused

Lühiajastatistika.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandekuu lõppu.
Aastatel 2009-2015 on kasutatud mahuindeksite arvutamiseks 2010. aasta kaale, aastatel 2001-2008 on kasutatud 2005. aasta kaale.
2015. a oktoobri - detsembri andmed on korrigeeritud 31.05.2016.
Andmete avaldamine on lõpetatud andmeallika muutuse tõttu.