Koduleheküljele

KU015: RAHVARAAMATUKOGUD TÜÜBI JÄRGI

Märkused

Alates 2008. aastast on keskraamatukogude hulka lisandunud haruraamatukogud, mis varem kajastusid linnaraamatukogude all.
Pärast 2017.a haldusreformi muutus mitmes omavalitsuses raamatukogude töökorraldus. Nüüd on omavalitsuses üks keskraamatukogu, kes koordineerib teiste raamatukogude tööd. Seetõttu on muudetud ka raamatukogude tüüpe ning suurenenud on keskraamatukogude arv.

Raamatukogu tüüp:
..rahvaraamatukogud maal*:
* Aastatel 2000-2005 alevite, alevike ja külade raamatukogud. Alates 2006. aastast alevike ja külade raamatukogud.