Koduleheküljele

KU032: KOOLIRAAMATUKOGUD KOOLI TÜÜBI JÄRGI

Märkused

Aasta näitab õppeaasta algusaastat.
Fondi suurus on õppeaasta lõpu seisuga, lugejad ning laenutused õppeaasta jooksul.
Koolide koondandmed võivad erineda liidetavate summast ümardamise tõttu.