Koduleheküljele

KU05: MUUSEUMID

Märkused

Koos filiaalidega.
1999. aastast kasvas muuseumide arv peamiselt vallamuuseumide arvelt.
Alates 2011. aastast ilma Eesti Kirjandusmuuseumi andmeteta, millest on tingitud museaalide arvu märgatav vähenemine.
Rahvaarvuga seotud näitajate puhul on alates 2012. aastast kasutatud 2011. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, varasematel aastatel 2000. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Tabeli struktuuri muudetud 18.05.2018.