Koduleheküljele

KU167: HARRASTAJATEGA SPORDIORGANISATSIOONIDE TULUD JA KULUD MAAKONNA JÄRGI (2010-2011)

Märkused

Mõõtühik: eurot
Tabeli kokku-lahtrite väärtused võivad erineda liidetavate summast ümardamise tõttu.
Tulud spordiorganisatsioonidelt on lisatud 07.09.2012.
Seoses spordiorganisatsioonide tulude ja kulude taksonoomia muutumisega on lõpetatud tabel KU167 ja alates 2012.aastast on avatud uus tabel KU168.