Koduleheküljele

KU168: SPORDIORGANISATSIOONIDE TULUD JA KULUD MAAKONNA JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: eurot
Tabeli kokku-lahtrite väärtused võivad erineda liidetavate summast ümardamise tõttu.
Tabelis ei kajastu Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja selle liikmeskonda kuuluvate spordialaliitude, maakonna spordiliitude ja spordiühenduste tulude-kulude andmed, v.a kolm organisatsiooni, mis tegutsevad ka spordiklubina.