Koduleheküljele

KU20: ROK-I POOLT TUNNUSTAMATA SPORDIALADEL TEGUTSEJAD SPORDIALA JA MAAKONNA JÄRGI (1995-2009)

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või mõiste pole rakendatav.
Alates 2006. aastast ei hõlma spordiklubide statistika enam jahiseltse, seega ei koguta enam andmeid alade ''jahisport'' ja ''harrastuskalapüük'' kohta.
Järgnevate perioodide andmed on tabelis KU165: Spordialade (v.a olümpiaalade) harrastajad maakonna, spordiala, soo ja vanuserühma järgi.

Spordiala:
Muud alad*:
* Erinevatel aastatel hõlmab see mõiste erinevaid spordialasid.

Spordiala:
Tantsimine (erinevad tantsustiilid)**:
** Tantsimine ei hõlma võistlustantsu, mis on ära toodud tabelis KU19.