Koduleheküljele

KUT015: VÄHEMALT 15-AASTASED KULTUURIASUTUSI (V.A RAAMATUKOGU) MITTEKÜLASTANUD KÜLASTAMIST TAKISTAVATE PÕHJUSTE, ELUKOHA / ISIKUTE RÜHMA JA KULTUURIVALDKONNA JÄRGI, 2013

Märkused

Üks inimene võis märkida mitu põhjust.