Koduleheküljele

KUT41: 20-64-AASTASTE OSALEMINE KULTUURIELUS VIIMASE 12 KUU JOOKSUL ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

Kultuurielus osalemine:
Kultuurielus osalenud*:
* Kultuurielus osalenud kokku ei võrdu alajaotuste summaga, sest üks inimene võib käia eri liiki kultuuriasutustes ja eri liiki kultuurisündmustel.