Koduleheküljele

KUT42: 20-64-AASTASTE KULTUURITEGEVUS VIIMASE 12 KUU JOOKSUL ISIKUTE RÜHMA JÄRGI

Märkused

Kultuuritegevuses osalemine:
Kultuuritegevuses osalenud*:
* Kultuuritegevuses osalenud kokku ei võrdu alajaotuste summaga, sest üks inimene võib tegeleda mitme asjaga.