Koduleheküljele

LE203: LEIBKONNALIIKME KULUTUSED AASTAS PIIRKONNA JÄRGI

Märkused

Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).