Koduleheküljele

LES11: 18-24-AASTASED ESIMESE TASEME VÕI MADALAMA HARIDUSEGA ÕPINGUID MITTEJÄTKAVAD NOORED SOO JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Protsent näitab osakaalu 18-24-aastaste hulgas.
2000.-2015. aasta andmed on ISCED 2011 haridustasemete järgi ümber arvutatud 23.02.2017.