Koduleheküljele

LES61: SUHTELISE VAESUSE MÄÄR VANUSERÜHMA JA SOO JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Protsent näitab isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.
Aasta näitab sissetuleku-aastat.
2000.-2003. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2004. aastal.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal
2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.10.2019.