Koduleheküljele

LES64: ÜKSIKUTE MEESTE JA NAISTE SUHTELISE VAESUSE MÄÄR JA VAESUSLÕHE VANUSERÜHMA JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Protsent näitab isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.
Aasta näitab sissetuleku-aastat.
Üksik - üheliikmeline leibkond.
2000.-2003. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2004. aastal.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.10.2019.