Koduleheküljele

LES66: ÜKSIKUTE INIMESTE MEDIAANSISSETULEKUTE SUHE SOO JÄRGI

Märkused

Aasta näitab sissetuleku-aastat.
Üksik - üheliikmeline leibkond.
2000.-2003. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2004. aastal.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.10.2019.