Koduleheküljele

LES67: AGREGAATASENDUSMÄÄR SOO JÄRGI

Märkused

Aasta näitab sissetuleku-aastat.
Agregaatasendusmäär on 65-74-aastaste pensionäride individuaalse aasta mediaanpensioni ja 50-59-aastaste töötavate inimeste individuaalse aasta töötasu mediaani jagatis.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.10.2019.