Koduleheküljele

LES69: SUHTELISE VAESUSE SÜVIK VANUSERÜHMA JÄRGI

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Protsent näitab suhtelises vaesuses olevate isikute mediaansissetuleku kaugust vaesuse piirist.
Aasta näitab sissetuleku-aastat.
2000.-2003. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2004. aastal.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.10.2019.