Koduleheküljele

PA013: BRUTOPALGA KOGUSUMMA KOOSTISOSAD PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Brutopalgasumma tegevusalal = 100%
Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.