Koduleheküljele

PA014: BRUTOPALGA KOGUSUMMA JAOTUS PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Brutopalga kogusumma tegevusalati kokku = 100%
Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.